CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE – Poiana Braşov, 18-20 octombrie 2018

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE – Poiana Braşov, 18-20 octombrie 2018

VALENȚELE COMUNICĂRII – ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE (rezumat)

Ca profesioniști, avem datoria de a învăța în permanență abilitățile comunicării, de a evolua față de noi înșine și față de semenii noștri, de a construi punți și de a consolida relaționarea eficientă, corectă, care aduce binele în conștiința noastră.

În Îngrijirea Paliativă comunicarea are loc la diferite nivele – colaborarea interdisciplinară, pacient – personal medical – personal nemedical, pacient-aparținător- îngrijitor- echipa lărgită. Modalitatea de interconectivitate, strategiile adoptate, eficiența și înțelegerea colaborării echipelor se reflectă în luarea celei mai bune decizii care să ducă la rezultate optime.
Scopul atelierului îl constituie eficientizarea şi îmbunătățirea comunicării intra și interpersonale, ințelegerea şi asumarea diciziilor, crearea solidarității și a bunăstării în cadrul echipelor.

Material și metodă – exercițiu interactiv: jocul X / Y . Are concluzii puternice în psihologie, sociologie, filosofie, economie, antropologie. E bazat pe teoria jocurilor – John Neumann, John Nash- Premiul Nobel în economie.

Concluzii – Jocul evidenţiază cum prosperă sau cum se degradează, decade și se destramă o comunitate şi este un predictor pentru gradul de coeziune al grupurilor. Împreună vom stabili dacă echipa de îngrijiri paliative formată dintr-o multitudine de specialiști acționează convergent sau divergent, dacă înțelege și realizează obiectivele comune, aşa încât scopul final să fie orientat înspre binele pacientului.

dr. Dana Nagy – Centrul Oncohelp, psih. Manuela Furdi – Hospice Timişoara