CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE – Poiana Braşov, 18-20 octombrie 2018

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE – Poiana Braşov, 18-20 octombrie 2018

ABORDAREA STĂRII TERMINALE ÎN DIVERSE MEDII DE ÎNGRIJIRE

(rezumat)

Îngrijirea terminală este parte a îngrijirii paliative oferită în ultimele zile de viaţă, atunci când devine evident că bolnavul nu mai are de trăit decât ore sau zile. Continuă să fie o provocare, atât pentru staff-ul medical, cât mai ales pentru familiile care se confruntă cu iminenta pierdere a celui apropiat. Dincolo de protocoalele de îngrijire terminală care cuprind proceduri specifice, standardizate de aplicare, componenta emoţională asociată poate fi mai greu gestionată.

Scopul atelierului este de a prezenta specific pentru regiunea de vest a ţării abordările medicale ale îngrijirii terminale – la copil în unitatea cu paturi, la adult în unitatea de tip hospice şi de spital, la domiciliu, integrând şi aspectele emoţionale din cadrul parteneriatului familie – pacient – echipă medicală.
Obiective: reactualizarea protocolului de fază terminală în diferite locaţii şi reevaluarea componentei emoţionale.

Material și metodă – se prezintă experienţa Compartimentului de Paliaţie a Clinicii de Pediatrie Louis Ţurcanu, aplicarea protocoalelor şi a modalităţilor de management a stării terminale la adult în Hospice Timişoara, respectiv în Asociaţia Oncohelp Timişoara, se descriu câteva aspecte care derivă din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de îngrijiri paliative în ceea ce priveşte relaţionarea cu comunitatea locală.

Vom avea discuţii libere, vom polemiza, vom face schimb de experienţă şi opinii, vom realiza exerciţii interactive, ne vom exprima propriile emoţii.

Concluzii – Îngrijirea terminală rămâne o parte dominantă a Îngrijirii Paliative. În baza protocoalelor gestionarea cazurilor se realizează competent, profesionist, dar se menţin teama, incertitudinea, suferinţa sufletească, angoasele determinate de proximitatea morţii, marele necunoscut, sau sentimente de acceptare şi confort pentru că moartea, deşi ne distruge fizic, dă sens vieţii noastre.

dr. Estera Boeriu – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara, dr. Dana Nagy – Centrul Oncohelp Timişoara, dr. Mircea Şerpe – Spitalul Municipal Lugoj- Compartimentul de Îngrijiri Paliative, dr. Ovidiu Măruşteri – Hospice Timişoara