Aspecte administrative

ACTE NECESARE INTERNARII

1. Trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, în contract cu CJASTM.
2. Dovada de asigurat sau copie după cuponul de pensie.
3. Buletin sau carte de identitate.
4. Card de sănătate.
5. Copii xerox după documentele de boala.

CRITERII DE INTERNARE

Internările se fac după criteriile stabilite, în funcţie de programare şi starea de gravitate a pacientului. Următoarele cazuri sunt eligibile:
• Pacienţi oncologici incurabili, cu tumori maligne şi evoluţie progresivă.
• Pacienti cu BPOC în stadiu terminal.
• Pacienţi cu boli cardiovasculare NYHAIV
• Pacienţi cu AVC hemoragic/ischemic acut sau cronic.

PROGRAM DE VIZITĂ PACIENŢI:
În cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative “Casa Milostivirii Divine” Timişoara pacienţii internaţi pot fi vizitaţi de către cei dragi după următorul orar:

LUNI-DUMINICĂ: 08.00-20.00.

INFORMAŢII PACIENŢI CU DIZABILITĂŢI:
Centrul de Ingrijiri Paliative “Casa Milostivirii Divine” Timişoara va asigura, atunci când este cazul, pentru pacienţii cu deficienţe de auz sau surdo-cecitate, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific persoanei cu surdo-cecitate.
În acest sens, se vor realiza Protocoale de colaborare cu organizaţiile de profil, pentru pacienţii cu nevoi speciale care necesită internare.

Informatii privind externarea pacientului

• Externarea pacienţilor se face după 21 zile de la internare, având in vedere:
– profilul spitalului – îngrijiri paliative
– perioada medie de spitalizare recomandată
– evaluarea medicală a stării pacientului, efectuată de către medicul curant.

• Medicul comunică aparţinătorilor data externării pacientului cu 24 ore înainte de efectuarea externării

• Aparţinătorii pacientului au obligaţia de a se prezenta la data comunicată pentru externare şi de a prelua pacientul în vederea continuării îngrijirii la domiciliu sau în altă unitate spitalicească

• La externare medicul va elibera Biletul de ieşire

• Pacientul părăseşte spitalul doar însoţit de aparţinători

• In funcţie de starea clinică, pacientul poate fi externat cu salvarea.