Aspecte administrative

ACTE NECESARE INTERNARII

1. Trimiterea de la medicul de familie sau de la medicul specialist.
2. Dovada de asigurat.
3. Buletin sau carte de identitate.
4. Card de sanatate
5. Copii xerox dupa documentele de boala.

CRITERII DE INTERNARE

Internarile se fac dupa criteriile stabilite, în functie de programare si starea de gravitate a pacientului. Urmatoarele sunt cazurile eligibile:
a) Pacientii oncologici incurabili cu tumori maligne cu evolutie progresiva.
b) Pacientii cu boala neurovegetativa progresiva, pacienti cu boala demielinizanta progresiva, pacienti cu distrofie neuro-musculara progresiva.
c) Pacienti cu BPOC în stadiul terminal.
d) Pacienti cu IRC în stadiul terminal.
e) Pacienti cu dureri mari de origine neoncologica, carora nu li se poate administra terapia analgezica în ambulatoriu.

PROGRAM DE VIZITĂ PACIENŢI:
În cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative pacienţii internaţi pot fi vizitaţi de către aparţinători după următorul orar:
LUNI-DUMINICĂ: 08.00-20.00

INFORMAŢII PACIENŢI CU DIZABILITĂŢI:
Centrul de Ingrijiri Paliative “Casa Milostivirii Divine” Timişoara va asigura, atunci când este cazul, pentru pacienţii cu deficienţe de auz sau surdo-cecitate, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual sau al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
În acest sens se vor realiza Protocoale de colaborare cu organizaţiile de profil, pentru pacienţii cu dizabilităţi şi nevoi speciale din cadrul Federaţiei Caritas şi din afară.

Informatii privind externarea pacientului

SCOP – descrierea modului in care se realizeaza externarea pacientilor din Hospice.
DESCRIERE
• Externarea pacientilor se face dupa 14 zile de la internare, avand in vedere:
-profilul spitalului: Ingrijiri paliative
-perioada medie de spitalizare recomandata
-evaluarea medicala a starii pacientului, efectuata de medicul curant.
• Medicul comunica apartinatorilor data externarii pacientului cu 24 ore inainte de efectuarea externarii
• Apartinatorii pacientului au obligatia de a se prezenta in data comunicata pentru externare si de a prelua pacientul in vederea continuarii ingrijirii la domiciliu
• La externare medicul va elibera Biletul de iesire
• Pacientul paraseste spitalul doar insotit de apartinatori
• In functie de starea clinica, pacientul poate fi externat cu salvarea.